/pkclear : Rửa tội
/addstr điểm : Tăng điểm sức mạnh .
/addene điểm : Tăng điểm năng lượng .
/addagi điểm : Tăng điểm nhanh nhẹn .
/addvit điểm : Tăng điểm sức sống ( thể lực ).
/addcmd điểm : Tăng điểm mệnh lệnh của Chúa Tể ( Darklord ) .
@ chát guild
/Post nội dung : Chat toàn Server .
/War hoặc /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild .
/BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium ( Arena )
/Request on ( off ) : bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác .


Lệnh biểu hiện cảm xúc
/hustle - lệnh này mắc cười lắm
/Dance - nhảy nhót
Respect <---- Quỳ xuống cầu xin hơi mắc mặt á nha
^_^,haha <---- Cười hahaha cái này còn vài cách nữa
Good,Wow <---- 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
Rush <--- tư thế tấn công
Sir <----- tư thế cháo đại ca hehehehe
Win <---- Giơ tay chiến thắng hì !
Go go go <--- Tấn công
Hello <--- Chào
Bye bye <---Tạm biệt
Haha <---Cười
; <---Gãi đầu