Cách ép Wing cấp 1

1/ Tạo vũ khí chaos

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Tạo vũ khí Chaos "- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % )


- Tỉ lệ tối đa : 6
0%


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí chao ( DW DK Elf ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ2/ Tạo Cánh cấp 1


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường "


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 vũ khí Chaos +4 trở lên và có option tối thiểu là +4
+ 1 hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là 4 ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % )


- Tỉ lệ tối đa :
50%


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DW DK Elf SM ). Nếu thất bại thì tất cả nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ

Cách ép Wing cấp 2

1/ Tạo cánh cấp 2 cho DW, DK, Elf, MG, SM

- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường "


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 Cánh cấp 1
+ 1 Lông Vũ
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % )


- Tỉ lệ tối đa :
40%


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh ( DW DK Elf MG SM ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất2/ Tạo áo choàng cho Rage Fighter và Darklord


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường "


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 Cánh cấp 1
+ 1 Huy hiệu hoàng tộc
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên ( + càng cao % càng cao, có thể để nhiều item vào nhằm tăng % )


- Tỉ lệ tối đa : 40%


- Khi thành công sẽ đc ngẫu nhiên 1 trong 2 loại áo choàng ( RF DL ). Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mấtCách ép Wing cấp 3

1/ Tạo Lông Vũ Condor


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường "


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên )
+ 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )
+ 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao )


- Tỉ lệ tối đa : 60%


- Khi thành công sẽ được Lông Vũ Condor . Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất2/ Tạo Cánh cấp 3


- Gặp NPC Gobin tại Noria, chọn " Kết hợp bình thường "


- Cần có :
+ 1 Ngọc Hỗn Nguyên
+ 1 Ngọc Sáng Tạo
+ 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 ( nén 10 viên )
+ 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 ( nén 10 viên )
+ 1 Lông vũ Condor
+ 1 Linh hồn Condor
+ 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4 ( + càng cao % càng cao, có thể dùng nhiều item để tăng % )


- Tỉ lệ tối đa : 40%


- Khi thành công sẽ được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại W3. Nếu thất bại thì mọi nguyên liệu sẽ biến mất