Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)

NPC Sevina tại Devias(183,31)Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn • - Giai đoạn 1:


  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina  • Quyển Sách Đế Vương

  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia

 • - Giai đoạn 2:  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.   • Chiến binh: Thanh gươm gãy
   • Phù thủy: Linh hồn phù thủy   • Tiên nữ: Nước mắt tiên nữ
   • Thuật sĩ: Con mắt Abyss


  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia


Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng
NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại ( Lorencia139,87 ), ( Devias 198,147), ( Noria 170,88)( Atlans 18,25 )
 • - Giai đoạn 1:


  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon
  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia • - Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ


  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon


  • + Nơi tìm: Bán tại Bar Lorencia


Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)Nhiệm vụ Master Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu - Giai đoạn 1: Level 380 trở lên
- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia
NPC Debin tại Crywolf (288,48) or Lorencia

 • - Giai đoạn 1:  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin  • + Nơi tìm:


   • Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida


   • Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan


   • Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus


   • Mua ở Bar Lorencia

   • - Giai đoạn 2:

  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin  • + Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên )

 • - Giai đoạn 3:


  • + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
  • + Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)  • Dark Elf Sau khi hoàn thành giai đoạn 3 . Nhân vật của bạn sẽ thăng cấp thành master tương ứng với nhân vật