Thông Tin Alphates Máy Chủ Atlans Ngày 12/10/2020THÔNG TIN ALPHA TEST


► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/10/2020
- Kết thúc lúc : 21:00 ngày 13/10/2020


► Thông Tin: Nhân VậtThông Tin Chú Thích
100 Reset
2.000.000.000 Zen Khởi tạo nhân vật
65.000 Point Khi lập nhân vật
1.000.000 Gcoin Khi tạo ID


► Thông Tin: Máy Xoay Chao ( đây là tỷ lệ test game ko phải tỷ lệ Open )Cấp Độ Tỷ Lệ Xoay Đồ
10 80% ( có thể sử dụng bùa chao )
11 80% ( có thể sử dụng bùa chao )
12 80% ( có thể sử dụng bùa chao )
13~15 80% ( có thể sử dụng bùa chao )

► Lưu Ý : Tất cả nhân vật và tài khoản trong phiên bản Alpha Test đều bị xóa bỏ