Chào các bạn !

Vậy là máy chủ Atlans
đã chính thức chuẩn bị bước vào giai đoạn Open Beta. Sau đây BQT công bố thông tin Open chính thức để các bạn có thể hiểu hơn và nắm rõ thông tin cho giai đoạn này

Thông tin máy chủ


  • EXP Sub PK: 200x
  • EXP Sub Non-PK: 150x
  • Drop: 10%
  • Exl Item Drop : Max 1 option Exl
  • Phiên Bản : Season 6.3
  • Open Beta : 13h00 ngày 14-10-2020
STT Nội dung Ghi chú
1 Mở DROP Lông Vũ Sau khi open 10 ngày
2 Mở DROP Huy Hiệu Hoàng Tộc Sau Khi Open 10 ngày
3 Điều Kiện Lập Guild 400 Level
4 Tạo nhân vật mới 10 Reset - 3.000 Point - 400 Level - 20tr zen
5 Ngày Open Được Reset 15 Resets
6 Max Option 1 Option
7 Drop zen 1%


Phân Bố Sub-Server


Sub
Quái Vật
Giao Dịch
Hòm Đồ
PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Offtrade
1 Không có Có Không
2 Không Không Không Có Không
3 Không Có Không Có
Không
4 Không Có Không Có Không
5 Không Không Không Có Không
Vật Phẩm Tỷ Lệ Thành Công
Wings 1 Max 50%
Wings 2 Max 40%
Vũ khí chao Max 60%
+10 Max 50%
+11 Max 40%
+12 Max 30%
+13 Max 25%

Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Hộp Kundun 1 60%
Hộp Kundun 2 55%
Hộp Kundun 3 50%
Hộp Kundun 4, 5 40%