Tên Sự KiệnSub-Server
Thời Gian
Map (Tọa Độ)
Ghi Chú
Boss Vàng 2-3 00h00
02h00
08h00
12h00
16h00
20h00
22h00
Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên tại Lorencia Hàng ngày
Boss Kundun 2-3 24h / 1 lần


Chúa tể Kundun Xuất hiện tại Kalima 7
Hồi sinh sau bảo trì
hoặc 24h sau khi chết
Hàng ngày
Medusa Event 2-3 Hồi sinh sau bảo trì
hoặc 24h sau khi chết
Medusa xuất hiện tại Vulcanus cổng 12h
Tọa độ 57 - 169
Hàng ngày
Đại Chiến Dungeon 1 21:40
12:55
Maps Dungone 3
R
ơi đồ ex cấp 3 4 5
Hàng ngày


Sky Event

1

20h20 - 12h20 -
Devias - NPC Hoa Tiên
Exp - Item cao cấp
Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu
(CHAO CASTLE)
2-3 4 tiếng 1 lần
bắt đầu từ 1h
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ (VIP)
Tất cả 2 Tiếng 1 lần Bắt đầu từ 00:00 Quái ít hơn BC vì nhiều khung giờ Drop Ngọc Tiêu diệt đủ - 500 quái vật tại Devil cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc
Huyết Lâu (VIP) 2-3 Thời gian:
00:30
04:30
08:30
12:30
14:30
18:30
20:30
Drop Ngọc Tiêu diệt đủ 500 quái vật tại Blood cấp độ Master sẽ rớt 1 viên ngọc

Hit and Up Event Tạm khóa Tạm khóa Tạm khóa Tạm khóa
Chiến Trường Tống Kim 3

16h -22h
PK Chiến Trường

Đang update
Binh Đoàn Thỏ Ngọc 2-3 00:40 08:40
12:40 20:40


Lorencia Cổng 6h tọa độ 204 - 125
Ngọc - Zen
Hàng ngày
Tháp Tinh Luyện 2-3 Cập Nhật Trong Game Săn bàn tay Maya sẽ không rơi Item. Săn Boss NightMar sẽ rơi đồ ex cấp 1 2 3 ( Máp K3 ) Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy Tất cả 2h / 1 lần

Lorencia, Devias , Noria tọa độ ngẫu nhiên
Drop ngọc + nhẫn phù thủy Hàng ngày
Summer Event 2-3 07:40 - 15:40 18:40 - 23:40 Lorencia Cổng 6h tọa độ 204 - 125
Ngọc - Zen
Hàng ngày

Binh Đoàn Pháp Sư + Rồng Đỏ Tất Cả 01h50 - 07h50 - 13h50 - 19h50 -

B hoặc S Hàng ngày
Rồng Thiêng Đại Chiến 1 20:55 Map Vulcanus - Đồ Cấp 3 4 5 Hàng ngày

Nhện Selupan 1 09:20 - 21:20 Rakion
ĐỒ CẤP 3 4 5
Hàng Ngày