Chuỗi Sự Kiện Đua Top Open Máy Chủ Atlans

1. Đua Tốp Khởi Động- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 19/10/2020

Lưu ý : Đổi giới tính sẽ bị loại


TOP Phần thưởng
1 150.000 Gcoin
2 100.000 Gcoin
3 70.000 Gcoin
4 - 5 50.000 Gcoin
2. Đua Tốp Chủng Tộc


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 24/10/2020
-Tính Theo Bảng Xếp Hạng Chủng Tộc
Nếu Bằng Reset = Lever Sẽ Tính Reset Lần Cuối Sớm Nhất

Lưu ý : Đổi giới tính sẽ bị loại
TOP Phần thưởng
1 Vũ Khí Cấp 5 Luck Skill 1 Options + 9
2 Vũ Khí Cấp 5 Luck Skill 1 Options
3 100k Gcoin
3. Đua Tốp Reset ALL


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 27/10/2020
-T
ính Theo Bảng Xếp Hạng ALL
Nếu Bằng Reset = Lever Sẽ Tính Reset Lần Cuối Sớm Nhất


Lưu ý : Đổi giới tính sẽ bị loại


TOP Phần thưởng
1 Cánh Cấp 2 Luck
2 Cánh Cấp 2 Trắng
3 HHHT hoặc Lông Vũ
4 - 5 100k Gcoin
4. Đua Tốp pcp ( săn bos )

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 29/10/2020
- K
ết quả dựa Trên BXH tốp pcp


TOP Phần thưởng
1 Vũ Khí Rồng Luck Skill 1 Options
2 Vũ Khí Cấp 6 Luck Skill 1 Options
3 Vũ Khí Cấp 5 Luck Skill 1 Options

5. Đua Tốp Bang Hội


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 31/10/2020
-Tính theo Tổng Số Point Của Bang Hội Và Tối Đa 40 thành viên trong Bang HộiTOP Phần thưởng
1 150 Bles + 150 Suol + Sói Tấn Công
2 100 Bles + 100 Suol + Sói Phòng Thủ
3 50 Bles + 50 Suol + Sói thường
6. Đua Tốp Phú Hộ


- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 14/10/2020
- Kết thúc lúc : 23:59 Ngày 21/10/2020
-Tính Theo Xếp Hạng Event - Tốp Phú Hộ


TOP Phần thưởng
1 Cánh Cấp 2 Luck Manalost + 11
2 Cánh Cấp 2 Luck Manalost + 9
3 Cánh cấp 2 Manalost + 9
4 - 5 Cánh cấp 2 Luck


những ai nạp trên 5tr mà không có trong tốp 5 phú hộ sẽ nhận dc wing2 trắngBQT MUSEASON6.VN
Th
ông Báo !